مرکز تبلیغات قزوین"> مرکز تبلیغات قزوین

آدرس دفتر نمایندگی قزوین :

قزوین -شهرصنعتی البرز - بلوار میرداماد غربی - جنب بانک کشاورزی

 

تلفن های تماس : 02832244069 و 02832246501 و 02832246502

همراه :           09127811391

 

پست الکترونیکی : qazvin.frotel@gmail.com